Popay Blog

=
HR innov & tech Day 2019

Afgelopen dinsdag tekende Popay present op de HR Innovation and Tech beurs in Mechelen. Dit mekka van de HRtech vormt een smeltkroes van conceptuele ideeën en operationele HR-tools. Zo mochten verschillende start-ups hun innovatieve applicaties pitchen en was er evenzeer ruimte voor gedachtewisseling over hete hangijzers. We lichten er voor u twee actuele topics uit waarbij Popay uw organisatie ondersteuning kan bieden: de nieuwste hypes Artificial Intelligence (AI) & robotics en de correcte manier om met dergelijke verandering om te gaan. Dat AI en robots geen nieuwe ideeën zijn, is een understatement. Denkt u maar aan het verhaal achter The Matrix, een blockbuster die toch al stamt uit 1999. Doch komt de technologie vandaag steeds reëler naar voren in onze werkgewoontes. Denk maar aan uw mailbox die automatisch de relevante van de niet-relevante items onderscheidt. Dergelijke logica wordt getransponeerd naar algoritmes die helpen bij rekrutering- en selectieprocedures, maar evenzeer bij het verwerken van payroll processen.

Bij Popay hanteren wij evenzeer AI-gebaseerde technologie in onze interface applicatie; zo houdt het systeem automatisch bij of transacties goed verlopen en kan het zelf anticiperen op vaak voorkomende problemen.

Deze nieuwe technologieën moet u niet als vijand zien, maar net als een opportuniteit proberen te omarmen. Drie waarden staan hierbij cruciaal: de nieuwe technologie helpt ons om sneller en correcter te werken. Bovendien gaat men hierbij transparant te werk: de code is de code en er komt geen subjectieve menselijke factor te pas aan de uitvoering ervan. Tot slot kan deze technologie helpen om de prijs te drukken. Het is een valse gevolgtrekking om hieruit te besluiten dat jobs verloren zullen gaan. Welnee, in tegendeel: er komt net tijd vrij om ‘mens’ te zijn. De vrijgekomen tijd die we anders in repetitieve taken hoeven te investeren, kunnen we nu volledig aan onze klanten wijden. Wij stellen niet voor niets de mens centraal. Popay kan uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van dergelijke nieuwe technologieën. Wij zorgen ervoor dat uw HR tools vlot met elkaar kunnen communiceren. Robots zullen vandaag de werkvloer nog niet overnemen; subtielere computeralgoritmes daarentegen sluipen wel stilaan binnen. Het is zaak om de voordelen hiervan in te zien om uw medewerkers mee aan boord te hijsen bij deze positieve evolutie. Wat zouden zij er bijvoorbeeld van vinden mochten al die tientallen Excelfiles wegvallen en door een computerscript automatisch in één overzichtelijke applicatie gegoten worden? De HR-afdeling zit aan het roer en bepaalt de koers die uw organisatie zal varen. Bent u benieuwd welke rol Popay in dit verhaal kan opnemen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Recent Comments