Popay Blog

=
Onboarding

You never get a second chance to make a first impression. Cliché? Natuurlijk! Waar? Daar kunnen we over discussiëren… Maar: u wil toch ook dat uw bedrijfsnaam een positief gevoel oproept? U weet toch ook dat reputatie zich snel verspreidt? En u bent er zich evenzeer van bewust dat uw medewerkers de ambassadeurs zijn van uw bedrijf? Wel, neem even de tijd om met ons te reflecteren over het belang van onboarding processen binnen uw organisatie.

Het onboarding proces laat toe dat een nieuwe medewerker een vlotte start neemt binnen uw organisatie. Zo krijgt zij een eerste indruk van de uitstraling van uw bedrijf, wordt de toon gezet inzake werkgever-werknemer relatie en worden haar verwachtingen bijgesteld.

Een goede onboarding cyclus draagt bovendien bij aan de tevredenheid van uw werknemers, waardoor zij meer geneigd zijn om zich honderd percent in te zetten voor hun onderneming en niet meteen op zoek gaan naar andere oorden.

Wanneer een medewerker het gras toch groener zou vinden aan de overkant, en aldus de onderneming verlaat, is het belangrijk dat dit op een vlotte en professionele manier gebeurt. Niemand heeft baat bij slaande deuren; uw oud-medewerker blijft nog steeds mond-aan-mond reclame over uw bedrijf verspreiden. Uw HR-dienst wordt overstelpt met een waslijst aan te vervullen taken bij het binnenkomen of uitzwaaien van een (ex-)collega. We denken hierbij aan:

  • Het verzamelen van personalia van de medewerker.
  • Het aanmaken of stopzetten van de medewerker in alle computersystemen.
  • Het configureren van de verschillende tools waarover de nieuwe medewerker beschikt(e).
  • De nodige contracten laten ondertekenen en verzekeringen afsluiten.
  • De nodige trainingen opzetten of afzeggen.

Wanneer er geen duidelijke taakverdeling beschikbaar is, lijkt het quasi onvermijdelijk dat men al eens een opdrachtje uit het oog verliest.

Popay.hr onboarding module

Om aan deze verzuchtingen te beantwoorden, bevat ons hr-platform Popay.hr een onboarding module, op maat van uw organisatie te configureren. Zo kan u verschillende geautomatiseerde trajecten bepalen voor bijvoorbeeld de aanwerving van een nieuwe medewerker, bij job rotatie of bij het verlaten van de organisatie. De verschillende actoren krijgen automatisch hun taken toebedeeld en worden eraan herinnerd wanneer de deadline nadert. Uw nieuwe medewerker kan zich al voorbereiden op haar eerste werkdag aan de hand van e-learnings en een automatisch gegenereerd evaluatietraject. De automatisering bespaart uw HR-departement veel tijd, bovendien hoeft u geen kelderruimte vol archiefkasten meer bij te houden, want alle documenten worden in een digitaal archief bewaard. Het spreekt voor zich dat de foutenmarge verkleint; het is bijna onmogelijk om een taak te vergeten. Is uw HR-dienst ook klaar voor een revolutie inzake onboarding? De HRIS-consultants van Popay kunnen u begeleiden en adviseren bij het implementeren van onze module binnen het geheel van uw HR-tools. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Recent Comments