Popay Blog

=
Hebt u vandaag al iets nieuw geleerd? Zou u bijvoorbeeld graag uw kennis van het Frans opfrissen of nog net iets geavanceerder met uw ICT-tools kunnen goochelen? Misschien moet u wel verplichte opleidingen volgen om uw wettelijke certificaten te vernieuwen? Tegenwoordig hechten we met z’n allen veel waarde aan zelfontplooiing en -ontwikkeling. We willen evolueren, bijleren en vooruitgang boeken. Bijgevolg is het volgen van een opleiding niet langer een zaak van de happy few. Integendeel, ongeacht de sector of het type job heeft iedereen hier nood aan. De tijd dat iemand een volledige carrière op dezelfde stoel bleef zitten, is voorbij. Werknemers verwachten dat ze een breed gamma aan sleutels aangereikt krijgen om zich continu te ontwikkelen zoals congressen, klassikale opleidingen, seminaries, studiedagen, e-learnings…

Deze evolutie stelt nieuwe uitdagingen aan het HR-departement. Zo moet men bijhouden welke medewerkers zich voor welke opleiding registreren. Een simpel lijstje, zo lijkt het, maar wat als u de gerelateerde kosten in kaart wil brengen? Bovendien dient u sommige aan te geven in de sociale balans en moet u ook nog eens uw personeelsplanning in de gaten houden. Een LMS biedt ondernemingen de kans om op eenvoudige en efficiënte wijze deze administratie het hoofd te bieden. Niet enkel kunnen de opleidingen hierin geregistreerd worden, uw werknemers kunnen ook het aanbod van opleidingen consulteren op een gezamenlijk platform. Sommige oplossingen gaan nog een stapje verder en geven uw werknemers zelf de kans gewenste bijkomende opleidingen aan te vragen.Popay is reeds een aantal jaren bezig met het analyseren van de processen en de administratie gelinkt aan opleidingsbeheer. Zo zijn we er ons van bewust dat de behoeftes en verwachtingen sterk verschillen per onderneming. Hieronder lijsten we graag 3 key vragen op die u kunnen helpen in de zoektocht naar een passend LMS voor uw organisatie.

1. Hoe regelt u vandaag de administratieve kant van de opleidingen én hoe zou u deze in de toekomst willen beheren?

In vele ondernemingen houdt men de opleidingsdata (inschrijvingen, kosten, resultaten…) bij in één of meerdere Excelfiles. Dit is een zware administratieve taak voor de trainingsverantwoordelijken en de kans is groot dat de datakwaliteit niet opperbest is. Er sluipt al snel een foutje in de verschillende lijnen. Verder is het ook key om de bestaande processen (of het gebrek hieraan) in kaart te brengen én te herevalueren. Sta even stil bij de verschillende stappen en actoren die vandaag betrokken zijn bij het opleidingsbeheer. Wil u dit behouden of staat u open voor een meer gestroomlijnde standaardprocedure? Welke verwachtingen heeft u van het LMS?De customisatie binnen een LMS kan immers ver gaan: het opzetten van bedrijfsspecifieke opleidingsaanvragen met bijhorende communicatie, toevoegen van additionele velden, aanpassen van bestaande rollen & permissies, gepersonaliseerde e-mails… Deze mate van flexibiliteit van de oplossing is een doorslaggevende factor voor de implementatieprijs: hoe meer customisatie, hoe hoger deze kost. Bij het identificeren van uw opleidingsnoden, is het dan ook belangrijk aan te duiden wat de echte musts zijn en wat eerder nice-to-haves zijn.

2. Welke opleidingen wil ik mijn personeel aanbieden?

In uw zoektocht naar een LMS is het belangrijk dat u een idee hebt van de verschillende types opleidingen die u graag aan uw personeel wil aanbieden. Vandaag zorgt educatieve technologie immers voor meer leervormen dan het louter klassikale leren. Wanneer u toch bij het klassieke opleidingsmodel wenst te blijven, dan heeft u allicht voldoende met een LMS waarbij de trainingsverantwoordelijke de verschillende opleidingen in een online cataloog plaatst waarvoor de medewerkers zich, al dan niet met een goedkeuringsflow, kunnen inschrijven. Wenst u echter ook e-learnings aan te bieden, dan kijkt u best naar een oplossing waarbinnen een e-Learningoplossing is geïntegreerd. Eventueel kunt u ook opteren voor een functionaliteit waarbij medewerkers externe cursusaanvragen kunnen indienen.Tot slot kunt u onder de noemer blended learning de medewerker (en verantwoordelijken) de kans geven informele opleidingen te registeren. Dit geeft u een volledig overzicht van de knowlegde building binnen uw organisatie.

3. Welke integraties zijn er mogelijk?

Misschien heeft u al bestaande HR-software waarin de (basis)gegevens van uw medewerkers worden bijgehouden of wenst u graag dat de trainingsdata zichtbaar worden in de planningstool. In deze gevallen is het belangrijk om na te gaan of er een geautomatiseerde data-uitwisseling met het leerplatform kan opgezet worden om manuele input te vermijden.Overige vragen die u zeker niet uit het oog mag verliezen:


4. Is de LMS geschikt voor de grootte van mijn organisatie?
5. Welke support wordt er nadien geleverd?
6. In welke mate hecht ik belang aan (vergevorderde) rapportering?

Wat kan Popay voor u betekenen in dit verhaal? Op basis van de noden van verschillende organisaties, hebben wij onze eigen, flexibele LMS-oplossing ontwikkelend: Popay!Learn.Popay!Learn biedt u de mogelijkheid om alle types opleidingen te registreren en biedt een uitgebreid selfservice platform voor uw medewerkers en hun verantwoordelijken. Bovendien helpt onze oplossing u de personeelsleden extra te motiveren een training te volgen aan de hand van een suggestielijst. Zo kan u via de techniek van nudging uw werknemers naar de voor hen relevante trainingen leiden op basis van voorgedefinieerde trainingsvereisten op job- en organisatieniveau. Deze informatie baseert u bijvoorbeeld op input van collega’s, verantwoordelijken, HR… of trainingsnoden geïdentificeerd tijdens een evaluatie.Om te beantwoorden aan de veelzijdige behoeftes van de markt, hebben we sterk ingezet op schaalbaarheid van onze oplossing. Zo kan u op korte termijn met de standaardprocessen “what you see, is what you get” aan de slag om vervolgens uit te breiden naar een meer geavanceerd LMS. Dit biedt ons de tijd om gezamenlijk uw noden in kaart te brengen en deze vervolgens te vertalen binnen onze oplossing. Indien u vandaag niet de tijd of het budget heeft, kan de implementatie dan ook gefaseerd gebeuren zodat de customisatie op uw eigen tempo wordt uitgerold, terwijl u toch reeds een werkende oplossing in huis hebt.

Wat hebt u te winnen bij de implementatie van een LMS zoals Popay!Learn?

Allereerst een vlottere administratie wat zowel de HR-dienstverlening naar uw personeel, als het gemoed van de hr-medewerkers verbetert. Bovendien levert dit voor beide actoren een grote tijdswinst op. Vervolgens hebt u ook de mogelijkheid om de uren aan te geven in de sociale balans, kunnen personeelsleden makkelijk hun accreditaties vernieuwen en kan u een koppeling maken voor een automatische afhandeling van het educatief verlof. Tot slot maakt u met uw bedrijf een digital transformation door; we zijn nooit te oud om te leren, nietwaar? Contacteer ons voor meer informatie!

Recent Comments