Popay Blog

=
Popay.learn

De zegswijze, “Meten is Weten” is alom gekend. Maar weet u hoeveel opleidingen er in uw organisatie gevolgd worden? En met hoeveel opleidingsuren dit overeenkomt, over de ganse organisatie of per departement?

Een LMS (Learning Management System) stelt u in de eerste plaats in staat om de administratieve werklast te minimaliseren en te evolueren naar een lerende organisatie die gericht is op continue ontwikkeling. Door het registreren van data kan dit systeem u ook de nodige inzichten bieden om uw opleidingsbeheer te optimaliseren.

Sinds 2018 is onze LMS module, Popay.Learn, in gebruik bij verschillende klanten. Via de self-service kunnen werknemers aanvragen indienen om een opleiding te volgen uit de bedrijfs-cataloog of een externe opleiding aanvragen. Managers kunnen hun team opvolgen, hen inschrijven voor opleidingen en ad-hoc trainingen registreren.

Door het digitale beheer van opleidingen worden alle competenties in kaart gebracht en is alle data beschikbaar om de leermogelijkheden te analyseren (aanvragen, geregistreerde inschrijvingen,…). Hierdoor kunnen onze klanten inspelen op de opleidingsbehoeften van hun werknemers en duidelijke KPI’s gaan bepalen.

Benieuwd naar de eerste resultaten van Popay.Learn?

Sinds 2018 werden er maar liefst 2332 opleidingen geregistreerd, goed voor 53.826,68 opleidingsuren. Als we gaan kijken naar het type opleidingen dan zien we dat er bij onze klanten meer interne opleidingen gevolgd worden dan externe en dat het aantal informele opleidingen relatief klein is. Bij het analyseren van de opleidingsaanvragen merken we vooral dat werknemers goed hun weg vinden in het systeem en hun opleidingen zelf aanvragen. Door de online applicatie is de drempel om een aanvraag in te dienen vaak lager en kunnen de werknemers gemakkelijk het interne opleidingsaanbod raadplegen en zich inschrijven.

De cijfers geven ons, alsook onze klanten, alvast het signaal dat werknemers wel degelijk de weg gevonden hebben naar Popay.Learn. Laat dit alvast een goed begin zijn en een reden om van start te gaan met Popay.Learn!

Recent Comments