Popay.HR,
enkel het beste
voor uw medewerkers

popay.CoreHR

Alle hr-gegevens op 1 plaats

 • Beheer personeelsgegevens
 • Beheer loopbaan
 • Beheer brutoloongegevens
 • Beheer aan- en afwezigheden
 • Basisbeheer competenties
 • Beheer organisatiestructuur: units, functies, posities, barema’s
 • Beheer organigram
 • Beheer contracten
 • Beheer personeelsbudget
 • Online beschikbaar
 • Gebruiksvriendelijk
 • Standaard en gepersonaliseerde modules
 • Continue ondersteuning door HR- en software-experts

popay.Perform

Meet doelstellingen en vaardigheden van uw medewerkers op maat van uw organisatie

 • Plan en beheer het hr-evaluatieproces
 • Maak gebruik van een uitgebreide flow per team, planning, competenties, objectieven, tracking …
 • Gebruik de ‘light’ versie via meetings en tracking met evaluatieverslag

popay.Learn

Focus op vormingsadvies en kwaliteitsbewaking

 • Plan en beheer de opleidingen van uw medewerkers
 • Ondersteun e-learning binnen uw bedrijf
 • Maak gebruik van doorgedreven procesautomatisatie

popay.Xchange

Popay's antwoord op het SaaS-integratievraagstuk

 • Een Cloud Transformatie-platform
 • Maak gebruik van het beheer en de administratie van alle interfaces tussen hr-systemen
 • Een duidelijk portaal en workflow
 • Open & Industry-standaarden

popay.Edox

Digitaal dossier vereenvoudigd én gecentraliseerd

 • Digitaal dossier werknemers
 • Online loondocumenten
 • Automatische documentgeneratie

popay.Analytics

Overzicht. Inzicht.

 • Stelt voorgedefinieerde rapporten en dashboards ter beschikking
 • Eenvoudig aan te passen en efficiënt in gebruik
 • Toegang voor managers kan verleend worden via Self Service

popay.Payroll

Naar een kostenefficiënte en flexibele payroll

 • Optimalisatie van uw payrollprocessen
 • Een duidelijk inzicht krijgen in de loonkost
 • Flexibele payrollondersteuning naargelang uw behoeften
 • Eenduidige kostprijs

popay.Time

Keep track of time

 • Timesheet registratie
 • Timesheet interpretatie

popay.Compensation

Compensation & Benefits als strategische beloning

 • Beheer uw beleid ten aanzien van vergoedingen en voordelen

Popay.hr is gekoppeld aan verschillende salarispakketten en sociale secretariaten.

Dit maakt interfaces met andere programma’s of leveranciers mogelijk via de popay.Xchange-module:

Recent Comments