testimonials3

‘Een must-have!’

“POPAY heeft een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een solide payroll oplossing binnen het Oracle ERP-systeem. Op basis van mijn persoonlijke ervaring met POPAY consultants, kan, wil en moet ik hen aanbevelen. Ze hebben bewezen een onmisbare partner te zijn als het gaat om de uitvoering en de continuïteit van HR en payroll. Steekwoorden: innovatief, betrouwbaar, know-how. Kortom: een ‘must-have’.”

Paul Oomens
Hoofd van PersoneelsServices
Rivas Zorggroep, NL

testimonials3

‘A must have!’

‘POPAY has delivered a decisive contribution in the development of a sound payroll administration solution within
the Oracle ERP system. Based on my personal experience
with POPAY consultants, I can, want and have to recommend them explicitly. They have proven to be an indispensable partner when it comes to the implementation and
continuity of Oracles’ payroll administration.
Key words: innovative, reliable, know-how. In short: a
‘must have’.’

Paul Oomens
Head of PersoneelsServices
Rivas Zorggroep, NL

(more…)

testimonials3

‘Un partenaire incontournable !’

‘POPAY a contribué de manière décisive au

développement d’une solution viable d’administration de

la paie dans le système ERP d’Oracle. En me fondant sur

mon expérience personnelle avec les consultants de POPAY, je peux, veux et dois les recommander expressément.

Ils ont été un partenaire indispensable dans la mise en

œuvre et la continuité du module d’administration de la

paie d’Oracle.

Leurs mots clés sont : innovation, fiabilité et savoir-faire. En

bref, un partenaire incontournable.’

Paul Oomens
Responsable des services du personnel

Rivas Zorggroep, NL