Simulatietools

Bruto-netto calculator

Bereken snel welke impact een aanpassing van het bruto- op het nettoloon heeft.

Hoe ga je te werk?
Vul in deze loonsimulator de noodzakelijke gegevens van uw werknemer in:

 • U selecteert de correcte burgerlijke staat van uw werknemer en voert het aantal personen ten laste in
 • U voert de contractuele gegevens in: het statuut van de werknemer, zijn regime en het tewerkstellingspercentage
 • U kiest uit één van de volgende opties om het loon te simuleren:
  – U vult een maandelijks brute bedrag in onder het kopje “Basisloon”
  – U voert een bestaand Hospitaal barema in (bv.: 1/20)
  – Indien de werknemer toetrad tot het IFIC, voert u het doelbarema in, samen met de indienstdatum. Vergeet in dit geval niet een hospitaal barema als referentiebarema in te geven
 • Tot slot vult u de eventuele voordelen en inhoudingen of loonbeslagen verder aan.

Wat berekent deze Bruto-netto calculator?

 • Loon (bruto en netto)
 • Netto voordelen
 • Loonbeslag
 • Patronale kosten s
 • IFIC

Start Loonsimulator

Vakantiedagen simulator

Bereken eenvoudig hoeveel dagen vakantie uw bediende wettelijk gezien mag opnemen dit jaar. Bovendien kan u ook de financiële gevolgen van een verlaging in tewerkstellingspercentage simuleren.

Hoe ga je te werk?
Deze tool valt uiteen in twee submodules: het vakantiedienstjaar en het vakantiejaar.
Bij de module vakantiedienstjaar vult u de noodzakelijke informatie van uw bediende aan. Belangrijk is de tewerkstellingsbreuk op 1 januari van het vakantiejaar.
U kan daarnaast de verschillende contracten van uw werknemer oplijsten, zowel bij uw organisatie als bij een eventuele vorige werkgever.

De module vakantiejaar vereist opnieuw eenzelfde invoer van gegevens. In deze simulatie dient u ook het opgebouwde verlof uit de vorige tool over te nemen.
Vervolgens geeft u de geplande verlofperiodes van uw werknemer in, waarop de simulatie de resterende verlofrechten zal berekenen. Vergeet niet de tewerkstellingsbreuk aan te passen wanneer uw werknemer van regime zou veranderen.

Wat berekent deze vakantiedagen simulator?
De verschillende modules hebben een andere finaliteit:

 • Vakantiedienstjaar:
  – Totaal opgebouwde verlofrechten
  – Afrekening vakantiegeld en/of aantal uren met aftrek
 • Vakantiejaar:
  – Verlofrechten
  – Totaalrecht betaald verlof
  – Resterend verlof
  – Afrekening december indien verandering van tewerkstellingsbreuk.

Belangrijk: Loonberekening is een complexe materie en onderhevig aan periodieke aanpassingen in de wetgeving. Houd er dus rekening mee dat dit een simulatie is. Het berekend resultaat is niet bindend.

Recent Comments